GWYBODAETH

GWYBODAETH

Yma fe welwch wybodaeth ar gyfer eich taith nesaf i Sisili. Beth i'w weld, beth i'w wneud, sut i gyrraedd Sisili. Awgrymiadau ar sut i ddewis ble i aros gyda detholiad o Lety.
Mae Sisili gyda'i safle yng nghanol Môr y Canoldir wedi bod yn fan lle mae gwahanol ddiwylliannau'n cwrdd a gwareiddiadau yn ffynnu..
Mae'r holl boblogaethau cyfagos wedi pasio trwy Sisili yn hwyr neu'n hwyrach: Ffeniciaid, Groegiaid, Rhufeiniaid, Arabiaid, Ffrangeg, Sbaenwyr, Eidalwyr (Oes! , yr oeddynt hwythau hefyd yn oresgynwyr ..). Ymosododd hyd yn oed Americanwyr yn ddiweddar yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn gywir i'w hanes mae Sisili heddiw yn gartref i lawer o fewnfudwyr o Ogledd Affrica, Albania, Rwmania a gwledydd eraill. Ers yr Undeb Ewropeaidd mae ychydig o Ogledd Ewropeaid yn adleoli yma.

Mae Sisili yn araf ddod yn Galiffornia UDA.

https://www.youtube.com/watch?v=98xU6wzUj2o

Yr hyn sy'n denu pobl yma yw'r tywydd hyfryd, cyfeillgarwch y Sicilians, y bwyd rhagorol, harddwch naturiol, yr adeiladau pensaernïol yn amrywio o'r eglwysi baróc i'r temlau Groegaidd. Ychydig sy'n gwybod bod mwy o demlau Groegaidd yma yn Sisili nag sydd yng Ngwlad Groeg. Yn amlwg mae'r Groegiaid hynafol a adawodd wlad fynyddig fel Gwlad Groeg wedi dewis rhywbeth gwell: Sisili! Hyd yn oed heddiw, mae eu genynnau wedi goroesi yn rhai o Sisiliaid heddiw. Mae'r wefan hon yma i'ch helpu i gynllunio'ch gwyliau yn Sisili a pheidio â'ch diflasu â hanes Sisili. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn archeoleg yn Sisili efallai yr hoffech chi aros yma am byth. Mae Sisili yn ynys fawr wedi'i hamgylchynu gan lawer o ynysoedd llai. Felly byddwch yn cael eich rhybuddio: Os byddwch yn dod am wythnos ni fyddwch yn gallu ymweld â'r cyfan. Ac nid ydym hyd yn oed yn ystyried ynysoedd llai Sisili. Nod y wefan hon yw eich helpu i ddarganfod cilfachau nad ydynt yn cael eu hecsbloetio gan dwristiaeth dorfol yn

Eisiau Ymweld â Sisili? Dechreuwch archwilio'r Pen deheuol dwyrain y Baróc Sisili Ragusa Ibla a'r Riviera

Peidiwch ag anghofio ymweld â thudalennau eraill y wefan fel ble i aros am gyngor ac awgrymiadau.